Home

Katolsk.Nu är en open-source blogg för att förklara den katolska tron på svenska. 🇸🇪🇻🇦

 • Novena till Jesu Heliga Hjärta

  Devotionen till Jesu Heliga Hjärta är en av de viktigaste vi har och är en symbol för Jesu gudomliga kärlek som också älskat oss genom ett mänskligt hjärta. Som utan undantag älskar den evige Fadern och alla människor. I 1899 konsekrerade Påven Leo XIII hela världen till Jesu Heliga Hjärta.
 • Stödde Paulus Sola Scriptura?

  Problemet med samhället i Korint är att de ständigt föll in i en praxis där man kombinerade kristna och hedniska sedvänjor. Paulus ägnar en stor del av sina brev till dem åt att korrigera deras missbruk.
 • Dogma

  En sanning som ofelbart definieras av läroämbetet som gudomligt uppenbarad.
 • Sola Scripturas logiska inkonsekvens

  Skriften lär inte ut denna doktrin om "Skriften allena" som den enda regeln för kristen tro. Bibeln pekar i själva verket på ett magisterium, grundat på apostlarna och deras undervisning (Apg 2:42, 1 Tim 3:15) samt på den heliga traditionen (2 Tim 2:2).
 • Visade sig Jesus för sin Moder efter sin Uppståndelse?

  Det finns inget i Skriften som säger att Jesus visade sig för sin mor efter sin uppståndelse. Allt som hände är inte nedtecknat i Skriften (Joh. 21:25), därför betyder det inte att det inte hände bara för att det inte är nedtecknat.
 • Varför Jesus kallar Maria för 'kvinna'

  Även om det kan låta konstigt för oss i dagens värld, där ett sådant tilltal skulle betraktas som ohövligt, var det faktiskt ett respektfullt sätt att tilltala någon på den tidens språk och sedvänjor.
 • Varför kallas Maria himlens drottning?

  Maria som "Himlens drottning" är ett gammalt tilltal till Maria som används i böner och som går tillbaka till åtminstone det fjärde århundradet. Bilderna av Maria som himlens drottning var mycket populära under medeltiden.
 • Var i Bibeln står det att Maria blev upptagen i himlen?

  Var står det att Maria blev upptagen i himlen? Jag har läst om Enok och Elia i Bibeln, men var står det att Gud kallade Maria till himlen?
 • Kyrkans svar på Luther

  Finns det en lista över Martin Luthers 95 teser med kyrkans svar på var och en av dem och med en förteckning över de kyrkliga reformer som genomfördes och när de genomfördes?
 • Syndernas förlåtelse

  All syndaförlåtelse kommer i slutändan från Kristi fullbordade verk på Golgata, men hur mottar individer denna förlåtelse? Lämnade Kristus oss några medel inom kyrkan för att ta bort synden? Bibeln säger att han gav oss två medel.
 • Skulle Jesus existera utan Maria?

  Att säga att Maria är Guds moder låter som att säga att hon är källan till Jesu gudomlighet och treenighetens moder. Hur ska jag förstå detta?
 • Hur kan Maria vara Guds mor, men inte treenighetens mor?

  Att säga att Maria är Guds moder låter som att säga att hon är källan till Jesu gudomlighet och treenighetens moder. Hur ska jag förstå detta?
 • Hade Maria en fri vilja?

  Är det inom katolsk ortodoxi att tro att Maria hade frihet att begå personlig synd men valde att samarbeta med Guds nåd?
 • Varför får en präst aldrig gifta sig?

  I de östliga riterna i kyrkan är det vanligt att gifta män prästvigs. I den latinska riten finns det dessutom ett fåtal gifta män, konverterade präster från andra trosriktningar, som prästvigs till katolska prästerskap. Detta är dock inte vanligt. Slutligen gifter sig varken i den latinska riten eller i de östliga riterna präster (eller diakoner) efter att de har blivit vigda, utom under extraordinära omständigheter.
 • Varför erkänner kyrkan protestantiskt dop om protestantismen inte har ett giltigt prästadöme?

  Som jag förstår det har protestanter inget giltigt prästadöme, och endast präster kan döpa om det inte föreligger dödsrisk. Varför erkänner då den katolska kyrkan protestantiskt dop?
 • Hade Jesus bröder?

  Varför lär katolikerna ut att Maria var jungfru under hela sitt liv när Bibeln tydligt säger att Jesus hade bröder?
 • Hur kan ateister komma till himlen?

  Den som uttryckligen förkastar evangeliet och kyrkan kan inte bli frälst. All frälsning kommer från Kristus och kyrkan är det synliga tecknet och instrumentet för denna frälsning. Det finns några sätt att ta itu med frågan om ateism.
 • Har den katolska kyrkan någonsin lärt ut att sex endast ska utövas för att få barn?

  Det har alltid varit en del av kyrkans lära att fortplantning och uppfostran av barn är det primära syftet med sex, medan den förenande aspekten är ett sekundärt syfte i den mån den förutsätter fortplantning. Men detta innebär inte att paret alltid måste ha det primära ändamålet i åtanke, så länge de inte motarbetar naturens syften.
 • Är Guds vilja beroende av vad som är gott, eller är det goda beroende av vad som är Guds vilja?

  Är Guds vilja beroende av vad som är gott, eller är det goda beroende av vad som är Guds vilja?
 • Var Jesu uppståndelse fysisk eller rent andlig?

  Jehovas vittnen använder ofta denna lögn för att stödja sin uppfattning att Jesus är ärkeängeln Mikael. För att försöka bevisa att Jesus inte uppstod fysiskt citerar de 1 Petrus 3:18 och 1 Korintierbrevet 15:45, där det står att Jesus "dödades i köttet men blev levande i anden" och att "[Jesus] blev en livgivande ande" "[för] kött och blod kan inte ärva riket."
 • När blev Gud som "Fader" vanligt?

  När blev Gud som "Fader" vanligt? Jesus kallade honom Fader, men var det vanligt?
 • Uppmuntrar katekesen till privat tolkning av Bibeln?

  Enligt Katolska kyrkans katekes det är framför allt "det teologiska studiet som fördjupar insikten i den uppenbarade sanningen" och "genom den inre förståelse som de troende uppvisar när det gäller andliga ting" (KKK 94). Jag trodde att läroämbetet var den autentiska tolkaren av Skriften och att privat tolkning var tabu.
 • Varför känner apostlarna inte igen Jesus efter uppståndelsen?

  Jag är förvånad över de ställen i Skriften som säger att apostlarna inte kände igen Jesus när han uppstod från de döda (t.ex. Johannes 20:14). Ska vi inte ta detta bokstavligt, eller såg Jesus verkligen annorlunda ut?
 • Är kanoniseringar ofelbara?

  Om kyrkan förklarar någon helig, hur kan vi då med absolut säkerhet veta att han eller hon är i himlen?
 • Kan jag göra semesterplaner utan mässa?

  Kan en tonåring få dispens från söndagsmässan för att delta i ett sommarläger?
 • Varför kan kyrkan inte ordinera kvinnor?

  Jesus gav sina apostlar auktoritet att binda och lösa, så varför kan de inte använda den auktoriteten för att ordinera kvinnliga präster?
 • Bekräftelsenamn?

  Kan en saligförklarad person väljas som konfirmationsnamn? Hitta det katolska svaret här.
 • Kan Kyrkan någonsin välsigna ett samkönat äktenskap?

  Kan homosexuella äktenskap någonsin vara syndfria? Kan en präst välsigna ett homosexuellt par?
 • Kan jag fortfarande använda min Rosenkrans om krucifixet har fallit av?

  Vad händer om krucifixet på di rosenkrans faller av? Kan du fortfarande använda det? Klicka här för ett svar.
 • Att be till helgon

  Det historiska kristna bruket att be våra avlidna bröder och systrar i Kristus - de heliga - om deras förbön har angripits under de senaste hundra åren. Även om bruket går tillbaka till kristendomens tidigaste dagar och delas av katoliker, östortodoxa, andra östliga kristna och till och med av vissa anglikaner, är det fortfarande utsatt för kraftiga angrepp från många inom den protestantiska rörelsen som startade på 1500-talet.
 • Ave Maria

  Ave Maria är den äldsta, mest upprepade, mest imiterade och mest kraftfulla kristna bönen.
 • Tillber katoliker statyer?

  Katoliker använder statyer, målningar och andra konstverk för att påminna om den person eller sak som avbildas. På samma sätt som det hjälper att minnas sin mamma genom att titta på hennes fotografi, hjälper det att minnas helgonens exempel genom att titta på bilder av dem. Katoliker använder också statyer som undervisningsverktyg. I den tidiga kyrkan var de särskilt användbara för undervisning av analfabeter.
 • Vördnaden för den Heliga Jungfrun Maria

  Om det är Gud ensam som ska tillbedjas, om det är Kristus ensam som ska tillbedjas som vår återlösningsmedlare, får man då vörda Maria, Jesu moder, på något sätt, och i så fall vilken typ av vördnad?
 • Bör man fasta under påsken?

  Det är välkänt att katoliker avstår från kött på fredagar under fastan, och att askonsdagen och långfredagen är fastedagar då vi skär ner på hur mycket vi äter. Men hur är det med resten av året?
 • Vad den tidiga Kyrkan trodde: Dopets pånyttfödelse

  Vissa protestanter lär att dopet bara är ett tecken. Här är exempel på vad tidiga kristna författare hade att säga om dopets pånyttfödelse.

prenumerera på RSS