Denna novena publiceras som ett ideellt initiativ från Helige Eriks Legion att gratis tillgängliggöra och översätta böner samt texter för Sveriges katoliker. För Sveriges omvändelse och spridandet av den Katolska tron och traditionen. Vi låter texterna användas fritt men ber endast dig som använder bönen att om du, käre broder och syster i Kristus, vid möjlighet kan tillägna en dekad (eller annan valfri bön) för Erikslegionens fortsatta ungdomsarbete. Tack.Denna novena har för Erikslegionen översatts och sammanställts av Max Martin Skalenius


Devotionen till Jesu Heliga Hjärta är en av de viktigaste vi har och är en symbol för Jesu gudomliga kärlek som också älskat oss genom ett mänskligt hjärta. Som utan undantag älskar den evige Fadern och alla människor. I 1899 konsekrerade Påven Leo XIII hela världen till Jesu Heliga Hjärta. Det finns ett par olika versioner av denna novena, men den vi använder är en som tillskrivs St Margareta-Marie Alacoque - efter att Jesus visat sig för henne vid många tillfällen och förklarade för henne hängivenheten till Hans Hjärta. Jesus gjorde också 12 specifika löften till dem som skulle hedra Hans Heliga Hjärta:

 1. Jag kommer att ge dem alla den nåd som är nödvändig i just deras livsituation.

 2. Jag kommer att ge fred till deras familjer och kommer att förena familjer som är splittrade.

 3. Jag kommer att trösta dem i alla deras problem.

 4. Jag kommer att vara deras tillflykt under livet och framför allt i döden.

 5. Jag kommer att skänka Himlens välsignelser på alla deras åtaganden.

 6. Syndare skall i mitt Hjärta finna källan av det oändliga havet av barmhärtighet.

 7. Ljumma själar ska bli heta.

 8. Heta själar ska stiga snabbt till stor fullkomlighet.

 9. Jag kommer att välsigna de platser där mitt Hjärtas bild ska bli utplacerat och hedrat, och lämna ett avtryck av min kärlek i hjärtat av dem som bär den här bilden på sig. Jag kommer också att förinta i dem alla oordnade rörelser.

 10. Jag kommer att ge präster som är drivna av en ödmjuk hängivenhet till mitt gudomliga hjärta gåvan att röra de mest härdade hjärtan.

 11. De som främjar denna hängivenhet ska ha sina namn skrivna i mitt hjärta, aldrig suddas ut.

 12. Jag lovar er i mitt Hjärta av överflödande nåd att min allsmäktiga kärlek kommer att ge alla de som kommunicerar den första fredagen i nio månader i rad, den slutgiltiga nåden: de kommer inte att dö i min onåd eller utan att ta emot sakramenten. Mitt Gudomliga Hjärta ska vara deras säkra tillflykt i det sista ögonblicket

För att ta emot de löften som Jesus gjorde till St Margareta-Marie finns det några krav: Mottagande av kommunionen. Gå ofta till bikt och motta Eukaristin den första fredagen i varje månad i nio på varandra efterföljande månader. (Vid omöjlighet att delta eller om mässan då inte erbjuds i din församling, kan du gå till bikt och erbjuda dina böner för den Heliga Faderns avsikter).

Det Heliga Hjärtats Högtid har också blivit upprättad av Heliga Johannes Paulus II som världens dag för böner för prästernas helighet.

Så när vi ber denna novena tillsammans, låt oss särskilt komma ihåg våra präster - och utmaningen till oss alla i Jesu budskap till St Margareta-Marie: att älska alla, troget, med Jesu oändliga kärlek.

Kan bes enskilt eller gemensamt i grupp En novena ska bes varje dag i 9 dagar inför festen.

 1. Dag 1
 2. Dag 2
 3. Dag 3
 4. Dag 4
 5. Dag 5
 6. Dag 6
 7. Dag 7
 8. Dag 8
 9. Dag 9

+DAG 1+

+ I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 2+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 3+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 4+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 5+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 6+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 7+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 8+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

+DAG 9+

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.

O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Knacka, och dörren ska öppnas för er.”

Se, jag knackar, jag söker och ber om nåd att …
(Nämn din intention här)

Fader vår, som är i himmelen; helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen,så ock på jorden; vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.” Se, i ditt namn frågar jag Fadern om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår … Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig. O min Jesus, du har sagt: “Sannerligen säger jag er, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå..” Uppmuntrade av dina ofelbara ord frågar jag nu om nåden att… (Nämn din intention här)

Fader vår …

Hell dig Maria …

Ära Vare Fadern …

Jesu heliga hjärta, jag lägger all min förtröstan i dig.

O Jesu Heliga Hjärta, för vilket det är omöjligt att inte ha medkänsla för de bedrövade, ha förbarmande över oss eländiga syndare och ge oss den nåd som vi ber er om, genom det Smärtorika och Obefläckade Hjärta av Maria, din och vår ömma mor.

Hell dig, o Drottning, Barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn, till dig sucka vi, sörjande och gråtande, i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Be för oss Heliga Guds Moder, att vi blir värdiga för Kristi löften.

Helige Josef, fosterfader till Jesus, be för oss. Amen.

+I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, amen.