Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 06/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: Are Canonizations Infallible?Fråga:

Om kyrkan förklarar någon helig, hur kan vi då med absolut säkerhet veta att han eller hon är i himlen?

Svar:

Kyrkan har aldrig officiellt definierat kanonisering som en ofelbar handling, men teologerna har varit eniga om att det är så.

Som den helige Thomas av Aquino påpekade:

Eftersom den heder vi ger de heliga i viss mening är en trosbekännelse, dvs. en tro på de heligas ära, måste vi frommt tro att kyrkans dom inte heller i denna fråga kan vara felaktig (Quodlib. IX, a. 16).

Eftersom påven officiellt bestämmer att alla kristna ska tro att en viss person är i himlen, anses det falla under definitionen av påvlig ofelbarhet.