Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 06/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: Why Can’t the Church Ordain Women?Fråga:

Varför lär kyrkan att kvinnor inte kan bli prästvigda när Jesus sade: “Sannerligen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen” (Mt 16:19)?

Svar:

Befogenheten att binda och lösa innebär inte att påven och biskoparna kan göra vad de vill. Uttrycket avser att förbjuda eller tillåta vissa saker i förhållande till buden, men det gäller inte själva buden. Budet är till exempel att hålla sabbaten helig. De särskilda saker som är tillåtna eller förbjudna på sabbaten är en del av befogenheten att binda och lösa, men själva budet kan inte upphävas.

Bindandet och lösandet avser kyrkliga lagar, inte gudomliga lagar. Skillnaden mellan de två är så stor att kanonisk lag hänvisar till kyrkliga lagar som “enbart kyrklig lag” (can. 11). Kyrkan är tydlig med att dess läror om ordination kommer från gudomlig lag och inte från “bara” kyrklig lag.