Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 06/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: Confirmation Name?Fråga:

Kan en saligförklarad person väljas som konfirmationsnamn?

Svar:

Det finns inga fasta regler när det gäller valet av konfirmationsnamn. Det är en from praxis men det krävs inte enligt någon kyrkolag. Därför är det helt upp till din lokala församling eller ditt stift att bedöma vilka regler som gäller. Personligen ser jag inte varför någon inte skulle kunna välja namnet på en person som har saligförklarats men ännu inte kanoniserats.