Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 06/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: Is My Rosary Still Usable If the Crucifix Fell Off?Fråga:

Kan jag fortfarande använda mitt rosenkransband om krucifixet har fallit av?

Svar:

Ja, den kan fortfarande användas. En rosenkrans är ett hjälpmedel för bönen, det är inte själva bönen. Du måste helt enkelt komma ihåg den rätta bönen (Apostoliska trosbekännelsen) vid den delen av rosenkransen.