Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 06/05/2021 (accessed) by Tom Nash with the original title: Could the Church Ever Bless Same-Sex “Marriage” Couples?Fråga:

Kan homosexuella äktenskap någonsin vara syndfria? Kan en präst välsigna ett homosexuellt par?

Svar:

Nej, den katolska kyrkan kan aldrig godkänna eller på annat sätt stödja “samkönade” äktenskap, och en präst kan inte heller giltigt välsigna ett sådant par som ett par, oavsett om paret har genomgått en civil ceremoni av något slag eller inte.

Kyrkan vidhåller sin ståndpunkt av kärlek till de två inblandade personerna och till samhället i stort. Ett äkta äktenskap inbegriper den äktenskapliga handlingen, där de två blir ett. Samkönade förhållanden innebär att två personer av samma kön vars brist på komplementaritet utesluter enighet sexuellt och på annat sätt som ett par. Två män är kallade att vara bröder och två kvinnor att vara systrar.