Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 06/05/2021 (accessed) by CA Staff with the original title: Why don’t the apostles recognize Jesus after the Resurrection?Fråga:

Jag är förvirrad över de ställen i Skriften som säger att apostlarna inte kände igen Jesus när han uppstod från de döda (t.ex. Johannes 20:14). Ska vi inte ta detta bokstavligt, eller såg Jesus verkligen annorlunda ut?

Svar:

När Jesus uppstod från de döda var det inte som om han återupplivades (som andra som uppstod från de döda, till exempel Lasarus), utan Jesu Uppståndelse var den typ av uppståndelse som alla frälsta kommer att få vid tidens slut: Han fick och vi kommer att få våra förhärligade kroppar. Även om vi kommer att känna varandra i himlen kan vi se annorlunda ut än vad vi gör nu. På samma sätt var Jesu förhärligade kropp troligen annorlunda i vissa avseenden än den kropp han hade under sin offentliga verksamhet, men den var tillräckligt nära den han hade tidigare för att hans lärjungar så småningom skulle känna igen honom (se Johannes 21:4-7). I Lukas 24:16 noteras också att i ett av Jesu möten med lärjungarna att “deras ögon hindrades från att känna igen honom”, vilket tyder på att han kanske såg likadan ut, men att människor på ett mirakulöst sätt hindrades från att förstå vem han var för tillfället.