Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 12/05/2021 (accessed) by Tom Nash with the original title: God Is Truly Good, Not ArbitraryFråga:

Är Guds vilja beroende av vad som är gott, eller är det goda beroende av vad som är Guds vilja?

Svar

Kort sagt, Gud är god och kan därför inte göra moralisk ondska. Vissa kanske svarar: “Då kan Gud inte göra allt och är därför inte allsmäktig (omnipotent).” Att göra det onda skulle i själva verket vara en försvagning av Gud och visa att det finns något utanför Gud som kan försämra eller begränsa honom. Vilket därmed skulle visa att Gud inte är allsmäktig och därför inte är Gud.

Paulus bekräftar Guds godhet:

Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Detta är ett ord att lita på.

Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom.

Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss.

Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. (2 Timoteus 2:10-13).

Om vi är otrogna kommer Gud att söka upp oss som den gode herden efter ett förlorat får (Matt. 18:12-13). Men han kommer inte att tvinga vår kärlek, för det skulle inte vara verkligt kärleksfullt och ett brott mot den fria vilja han gav oss. Ändå, som Paulus säger på andra ställen, visar Gud sin barmhärtiga kärlek genom att komma och dö för våra synder:

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. (Romarbrevet 5:6-8; se Johannes 3:16-17).