Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 12/05/2021 (accessed) by Tom Nash with the original title: When Did God as ‘Father’ Become Common?Fråga

När blev Gud som “Fader” vanligt? Jesus kallade honom Fader, men var det vanligt?

Svar:

Det var dock ganska ovanligt innan Jesus kom, som regelbundet hänvisade till sin himmelske Fader, t.ex. i Johannes 1:14, 18.

I Gamla testamentet omnämns Gud som Israels nations fader flera gånger (5 Mos 32:6, Jes 63:16, Mal 1:6). Han kallas också fader till vissa folk mer än ett dussin gånger (t.ex. 2 Sam. 7:14, Ps. 89:26). Och vid andra tillfällen finns bilden av “faderskap” även om ordet far inte används (2 Mos 4:22-23, Mal 3:17).

När Jesus kom för att frälsa världen (se Joh 3:16-17) bjuder han in oss till ett intimt förhållande till sin himmelske Fader där vi kan kalla honom “Abba” eller “pappa” (t.ex. Mark 14:36, Rom 8:15, Gal 4:6).