Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 12/05/2021 (accessed) by Jason Evert with the original title: Was Jesus’ Resurrection Physical or Purely Spiritual?Fråga:

Jag känner någon som säger att Jesus inte uppstod fysiskt, att han uppstod i en “andlig kropp” istället för i en fysisk kropp. Han säger att Paulus lär ut detta. Vad är den riktiga historien?

Svar:

Jehovas vittnen använder ofta denna lögn för att stödja sin uppfattning att Jesus är ärkeängeln Mikael. För att försöka bevisa att Jesus inte uppstod fysiskt citerar de 1 Petrus 3:18 och 1 Korintierbrevet 15:45, där det står att Jesus “dödades i köttet men blev levande i anden” och att “[Jesus] blev en livgivande ande” “[för] kött och blod kan inte ärva riket.”

I 1 Korintierbrevet 15 visar Paulus att den uppståndna kroppen är utrustad med egenskaper som oförstörbarhet, härlighet, makt och andlighet i motsats till människans nuvarande förgängliga, vanärade, svaga och fysiska kropp (42-44). Paulus talar sedan om att människans natur har iklätt sig oförstörbarhet och odödlighet.

Han antyder inte att materia är ett onda som man bör förkasta. Snarare bygger nåden på naturen, och därför är den uppståndna kroppen ett uppfyllande av den naturliga kroppen, inte en förstörelse av den. Tendensen att tänka annorlunda är manikeisk, att betrakta materia som ond och ande som god. Kristna har alltid förkastat denna missuppfattning eftersom den motsäger godheten i Guds skapelse - och själva inkarnationen.

I Lukas 24:39 säger den uppståndne Jesus till lärjungarna: “Se mina händer och mina fötter, att det är jag själv; ta på mig och se, för en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har”. Denna vers är tillräcklig för att avfärda idén att Jesus inte uppstod kroppsligen, men Johannes 2:19-22 ger ytterligare en spik i kistan. Här hävdar Jesus: “Förstör detta tempel, och på tre dagar skall jag resa det upp.” Två verser senare klargörs det vad Jesus har i åtanke: “han talade om sin kropps tempel”. Jesus profeterade alltså att hans kropp skulle uppstå.

Frågorna man bör ställa sig är: “Om Jesu kropp inte uppstod, vart tog den då vägen? Vad uppstod då? Vad är så mirakulöst?” Tanken att Jesu kropp kastades bort medan hans ande uppstod verkar kräva mer tro än att acceptera den kroppsliga uppståndelsen. Med Paulus ord: “Om Kristus inte har uppstått är er tro förgäves, och ni är fortfarande i era synder” (1 Kor 15:17).