Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 13/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: How Can Atheists Go To Heaven?Fråga:

Hur förklarar du Hebreerbrevet 11:6 som säger att det är omöjligt att behaga Gud utan tro?

Svar:

Den som uttryckligen förkastar evangeliet och kyrkan kan inte uppnå frälsning. All frälsning kommer från Kristus och kyrkan är det synliga tecknet och instrumentet för denna frälsning.

Det finns några sätt att ta itu med frågan om ateism.

För det första, när många människor förkastar Gud förkastar de en viss idé om Gud och inte Gud själv. Det är som om någon berättade alla möjliga saker om en person som heter James som lät hemskt för dig, så du bestämde dig för att du inte gillade James och aldrig skulle bli vän med honom. Men en dag möter du James och upptäcker att han inte alls är som den andra personen berättade om honom. Du upptäcker att du verkligen vill vara vän med James. Ditt avvisande gällde alltså aldrig James utan en viss uppfattning om James. James (om han var så god, kärleksfull och barmhärtig som Gud är) skulle säkert inte ha detta emot dig och skulle välkomna din vänskap.

För det andra: Föreställ dig att någon inte bara berättade dåliga saker om Jakob utan att någon gjorde dåliga saker mot dig och hävdade att Jakob sa åt honom att göra dessa saker mot dig. I en sådan situation skulle du säkerligen inte gilla James eller vilja vara i hans närhet. Men när förvirringen väl är klar skulle James säkert skylla på den person som gjorde dessa saker mot dig och gjorde dessa påståenden snarare än att hålla det mot dig.

För det tredje finns det en del människor som helt enkelt inte bryr sig om vem James är eller hur han är. De bryr sig avsiktligt inte om att veta något om honom. Dessa människor kommer aldrig att kunna ingå en vänskap med James.

Detta handlar om hur vi definierar tro. Måste tro alltid uttryckligen anges? Hur mycket måste någon förstå tron för att den skall anses vara troende? Vad händer om allt de tror i huvudsak beskriver Gud så som Jesus lärde ut honom, men de har en annan förståelse, är det då helt enkelt “en ros med ett annat namn”?

Kyrkan lär att tron ibland kan vara underförstådd, ett slags undermedveten tro. Sådana personer har inte all terminologi eller teologi, men de strävar verkligen efter det som är gudomligt och underkastar sig det så gott de kan. Inte alla katoliker som går i kyrkan är teologiskt kunniga, men ändå sätter vi inte upp en ribba som måste passeras för teologisk kunskap för att ha sann tro. Den enkla önskan att underkasta sig det som verkligen är gott är tillräcklig som utgångspunkt eftersom endast Gud är god (Luk 18:9). Därifrån förväntar vi oss att varje person tar till sig trons djupare sanningar i takt med att han eller hon har möjlighet.

Vissa ateister har den mest grundläggande nivån av tro även om de inte vet eller förstår den, men kyrkan lär att Guds nåd fortfarande är aktiv i deras liv:

De som inte vet något om Kristi evangelium och hans kyrka men är utan skuld till detta, kan uppnå den eviga räddningen om de söker Gud med uppriktigt hjärta och under nådens inverkan försöker handla efter Guds vilja som de känner genom samvetets röst. (Katekesen, 847)

”Människor som utan eget förvållande är okunniga om evangeliet kan Gud föra till tron – utan vilken det är omöjligt att finna nåd hos honom – på vägar som endast han känner. Men på kyrkan faller dock nödvändigheten att förkunna evangeliet, och samtidigt den heliga plikten att göra det” – för alla människor. (Katekesen, 848)

Anledningen till att kyrkan fortfarande evangeliserar sådana individer är att de kan föras in i en tydligare tro och en djupare gemenskap med Gud och hans folk.