Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 19/05/2021 (accessed) by Peggy Frye with the original title: How Can Mary Be God’s Mother, but Not the Mother of the Trinity?Fråga:

Att säga att Maria är Guds moder låter som att säga att hon är källan till Jesu gudomlighet och treenighetens moder. Hur ska jag förstå detta?

Svar:

Om man förstår det rätt betyder titeln Guds moder (grekiskans Theotokos, “Gudsbärare”) inte att Maria är källan till Kristi gudomliga natur, och inte heller att Maria är Faderns eller den Helige Andes moder. Det betyder att Maria är mor till Jesu person, som är Gud:

Maria kallas i evangelierna ”Jesu moder” (Joh 2:1; 19:25). Hon hyllas under den helige Andess ledning redan före sin sons födelse som ”min Herres moder” (Luk 1:43). Ja, den som hon undfick som människa av den helige Ande och som verkligen blev hennes son efter köttet är ingen annan än Faderns evige Son, den andra Personen i den heliga Treenigheten. Kyrkan bekänner att Maria verkligen är Guds Moder (Theotokos). (KKK 495)