Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 19/05/2021 (accessed) by Fr. Hugh Barbour, O. Praem. with the original title: Would Jesus Exist Without Mary?Fråga

Skulle Jesus existera utan Maria?

Svar

Svaret är både ja och nej. Den enda person som är Jesus Kristus kunde och existerade i viss mening utan Maria, eftersom den enda personen är Gud sonen, det eviga ordet, som alltid var från evighet till evighet innan han blev inkarnerad av jungfru Maria i tiden. Ändå är det sant att den människa som är Jesus inte skulle vara en människa om han inte hade fötts av Jungfru Maria genom den heliga andens överskuggning. Maria är Guds moder eftersom hon är mor till den person som är Gud, men denna gudomliga person skulle inte vara Jesus, en människa som oss, om han inte hade blivit avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria.

Det är också sant att det aldrig har funnits någon tid från all evighet då Gud sonen inte hade för avsikt att bli Marias son. Så så länge han har varit Gud har han haft Maria i åtanke. Därför tillämpar kyrkan på Jungfru Maria texterna i Ordspråksboken om Guds vishet som fanns hos honom från all evighet innan världen började.