Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 19/05/2021 (accessed) by Fr. Hugh Barbour, O. Praem. with the original title: The Church’s Response to LutherFråga

Finns det en lista över Martin Luthers 95 teser med kyrkans svar på var och en av dem och med en förteckning över de kyrkliga reformer som genomfördes och när de genomfördes?

Svar:

Förteckningen över Martin Luthers fel, som är hämtad från hans 95 teser och andra skrifter, finns i påven Leo X:s påvliga bulla (officiellt dokument) från 1520, Exurge Domine. De kyrkoreformer som utvecklades vid den tiden hade inte direkt samband med Luthers invändningar, även om de berörde många, om inte alla, av samma områden. Dessa reformer återfinns i dekret från konciliet i Trent. Det viktigaste här är att även när vi erkänner behovet av reformer betyder det inte att vi ska skilja oss från den katolska kyrkans gemenskap och upprätta vår egen version av kyrkan, utan vi ska stanna kvar i hennes gemenskap och arbeta för reformer i den ortodoxa trons och barmhärtigheten.