Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 24/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: Why Jesus Calls Mary “Woman”Fråga

Varför kallar Jesus alltid Maria för “kvinna”?

Svar:

Även om det kan låta konstigt för oss i dagens värld, där ett sådant tilltal skulle betraktas som ohövligt, var det faktiskt ett respektfullt sätt att tilltala någon på den tidens språk och sedvänjor.

Det är ovanligt att Jesus tilltalar sin mor på detta ganska opersonliga (men artiga) sätt. Detta kan dock bero på att enbart den biologiska kopplingen till Jesus är av liten betydelse (Matt 12:46-50, Luk 8:19-21). Det viktiga med Maria är att hon är den nya Eva; hon är den som säger ja till Gud, medan den första Eva sa nej. Den första Eva kallades “kvinna” (1 Mos 2:22), vilket Maria också kallas, både i början av Jesu verksamhet (Joh 2:4) och i slutet (Joh 19:26).

Titeln är både respektfull och teologiskt viktig för att avslöja Marias roll i frälsningshistorien.