Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 24/05/2021 (accessed) by Fr. Hugh Barbour, O. Praem. with the original title: Why Is Mary Called Queen of Heaven?Fråga:

Varför kallas Maria himlens drottning?

Svar

Maria som “Himlens drottning” är ett gammalt tilltal till Maria som används i böner och som går tillbaka till åtminstone det fjärde århundradet. Bilderna av Maria som himlens drottning var mycket populära under medeltiden.

Dess teologiska grund härrör från föreställningen om Jesus som Kung. I Nya testamentet används bilden av en kung för att beskriva Jesus (Matt. 21:5; Luk. 1:32; Joh. 12:12-15; Heb. 1:3, 8). I Israel hade kungens mor rollen som drottningmoder. I huvudsak hade hon en mycket framträdande roll vid hovet och kungen gav vanligtvis efter för hennes önskemål (1 Kung. 2:20; Jer. 13:18; 29:2). I 1 och 2 Kungaböckerna anges kungarna nästan alltid tillsammans med sina mödrar och avbildas som rådgivare åt sina söner.

Eftersom Jesus är kung gör det Maria till hans drottningmoder enligt judisk tradition. Att komma till kungen genom drottningmodern är en naturlig tanke och sporrade de kristna att be Maria att göra förböner med Jesus för deras räkning. Marias drottningskap är en del av Jesu kungadöme.