Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 24/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: Did Jesus Appear to His Mother After His Resurrection?Fråga:

Visades Jesus för sin mor Maria före Maria Magdalena efter Uppståndelsen? Om ja, är det bibliskt?

Svar:

Det finns inget i Skriften som säger att Jesus visade sig för sin mor efter sin uppståndelse.

Allt som hände är inte nedtecknat i Skriften (Joh. 21:25), därför betyder det inte att det inte hände bara för att det inte är nedtecknat. Den fromma tron har länge varit att Jesus måste ha uppenbarat sig för sin mor. Den populära uppfattningen om varför det inte finns nedtecknat i Skriften är att de andra framträdandena av Jesus skrevs och offentliggjordes som bevis på den uppståndne Kristus, medan hans framträdande för sin mor var ett privat och personligt framträdande av kärlek.

Den fromma tron har också noterat att Jesu mor inte var närvarande på påskmorgonen. Varför gick hon inte till graven? Varför var Jesus redan försvunnen? När nyheten om Jesu uppståndelse spreds bland hans anhängare, varför följde inte Jesu mor med dem till graven? Den fromma tron har resonerat att Jesus måste ha uppenbarat sig för sin mor omedelbart efter sin uppståndelse.

Det är faktiskt berättigat att tro att modern troligen var den första person som den uppståndne Jesus visade sig för. Skulle inte Marias frånvaro från den grupp kvinnor som gick till graven i gryningen (jfr Mk 16:1; Mt 28:1) kunna tyda på att hon redan hade träffat Jesus? (Påven Johannes Paulus II, generalaudiens, 21 maj 1997).

Kyrkan har aldrig officiellt lärt ut om Jesus först eller överhuvudtaget visade sig för sin mor.