Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 2021 (accessed 26/05/2021) by Tom Nash with the original title: Sola Scriptura’s Logical InconsistencyFråga:

Varför är Sola Scriptura obibliskt, förutom för att det inte står i Bibeln?

Svar:

Din poäng är värd att understryka: Skriften lär inte ut denna doktrin om “Skriften allena” som den enda regeln för kristen tro. Bibeln pekar i själva verket på ett magisterium, grundat på apostlarna och deras undervisning (Apg 2:42, 1 Tim 3:15) samt på den heliga traditionen (2 Tim 2:2).

Dessutom är påståendet om sola scriptura självavvisande. Det vill säga att det krävs en auktoritet utanför de heliga sidorna för att göra detta fastställande. Det skulle åtminstone kräva ett av Gud förordnat magisterium. De tidiga och mest inflytelserika protestantiska reformatorerna - Martin Luther och John Calvin - underminerade sina egna påståenden om “Skriften allena” när de insåg att de skulle bli tvungna att lära ut sin tolkning av Skriften som auktoritativ över och mot någon annans, inklusive varandras, tolkningar.