Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 24/05/2021 (accessed) by Fr. Charles Grondin with the original title: Did St. Paul Support Sola Scriptura?Fråga:

Är 1 Korintierbrevet 4:6 ett möjligt försvar för sola scriptura? Svar:

Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. (1 Kor 4:6).

Problemet med samhället i Korint är att de ständigt föll in i en praxis där man kombinerade kristna och hedniska sedvänjor. Paulus ägnar en stor del av sina brev till dem åt att korrigera deras missbruk. Att han kanske kräver att de inte gör några antaganden utöver det som är nedskrivet för dem borde inte komma som någon överraskning.

I 2 Tessalonikerbrevet 2:15 har Paulus inga problem med att tillåta att samfundet utgår från vad han har sagt och inte bara från vad han har skrivit, så hans ord till Korint kan mycket väl vara en åtgärd för att stävja missbruk.

Vissa forskare har föreslagit att “att inte gå utöver vad Skriften säger” är ett idiomatiskt uttryck som helt enkelt betyder “följ reglerna”.

Ett annat problem med att se detta som en sola scriptura-referens är att uttrycket “att inte gå utöver vad Skriften säger” vanligtvis är en hänvisning till Gamla testamentet (1 Kor 1:19, 1:31, 3:19-20) och således, om det togs bokstavligt, skulle göra Nya testamentet till en icke-skrift.