Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 06/04/2022 (accessed) by Peggy Frye with the original title: Does the Church Still Teach Purgatory?Fråga:

Lär kyrkan fortfarande ut skärselden?

Svar:

“De rättfärdigas själar som i dödsögonblicket är belastade med mindre synder eller tidsligt straff på grund av synder, går in i skärselden” (De fide).

Ja, kyrkan lär fortfarande att skärselden existerar. Det är en dogmatisk lära av kyrkan att alla som har dött i behov av rening, oavsett om de är katoliker eller icke-katoliker, befinner sig i skärselden. Det är därför som kyrkan uppmanar oss att be för alla som dör i Guds nåd och vänskap (katekes 1032), att framföra böner, “särskilt det eukaristiska offret, för att de skulle renas från sina synder och nå fram till det saliga skådandet av Gud.”.

Att förneka existensen av skärselden förändrar inte verkligheten av dess existens. Läran om skärselden är en trosartikel som katoliker måste tro på. Det är en sanning som aldrig kan förändras.

Den helige Gregorius den store:

Man måste tro att det före domen finns en reningseld för sådana synder som kan anses vara av mindre allvarligt slag. Så förkunnar han som är Sanningen själv, då han säger att den som har hädat den helige Ande inte skall få förlåtelse vare sig i denna världen eller i den kommande .I enlighet med det som sägs här kan vi förstå att vissa synder kan få förlåtelse i denna värld, men andra i den kommande (Källa: KKK 1031)

Konciliet i Trent:

Kanon XXX: Om någon säger att efter det att rättfärdiggörelsens nåd har mottagits, för varje botfärdig syndare är skulden förlåten och skulden för det eviga straffet utplånad på ett sådant sätt att det inte återstår någon skuld för det timliga straffet som skall betalas vare sig i denna värld eller i nästa i skärselden, innan ingången till himmelriket kan öppnas (för honom), så skall han vara anathema.

Beviset för skärselden bygger på både Skriften och de tidiga kyrkofäderna.