Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 2021(accessed) by CatholicAnswers with the original title: Hail MaryAve Maria är den äldsta, mest upprepade, mest imiterade och mest kraftfulla kristna bönen.

Den är den äldsta eftersom den uttalades i det ögonblick då Kristus, Guds son, blev avlad i jungfruns sköte, i kristendomens allra första början när Guds gudomliga son blev sin moders, Marias, mänskliga son.

Det är den mest upprepade bönen eftersom den perfekt uppfyller den första kristna profetian, som uttalades av samma heliga moder när hon sade: “Se, från och med i dag skall alla släkten kalla mig välsignad”.

Den är den mest imiterade eftersom dess struktur ständigt används i kristna böner, vare sig de är långa eller korta, offentliga eller privata. Den går från att förkunna och prisa Guds verk till att be om något på grund av hans just prisade verk.

Det är den mest kraftfulla bönen eftersom den mitt i bönens hjärta fokuserar på Jesu heliga namn, i vilket vi ber för allt vi behöver så som Jesus lärde oss: “Allt som ni ber Fadern om i mitt namn skall han ge er.”

Denna bön kom bokstavligen från himlen, eftersom den först uttalades för mänskliga öron av ärkeängeln Gabriel när han visade sig för Vår Fru för att få hennes samtycke till att bli vår Frälsares mor. Tillsammans med Herrens bön, med vilken den vanligen bäras, kommer den inte som en ren mänsklig komposition utan som en bön komponerad av Gud för vår hjälp och undervisning.

Och det är därför som himlen ständigt har påmint oss och till och med varnat oss för att vi bör använda denna bön ofta genom att be rosenkransen varje dag - så som Jungfru Maria sa till oss i Lourdes och Fatima. Johannes Paulus II och alla moderna påvar har talat om Ave Maria och skrivit om det. Helgon har kommenterat den. Man kan lätt hitta den helige Thomas av Aquinas korta och vackra kommentar på nätet.

Denna bön är särskilt kraftfull eftersom den omfattar hela vårt liv från det nuvarande ögonblicket, “nu”, till vårt sista ögonblick: “vår dödstimme”. En dag kommer dessa två ögonblick att bli samma ögonblick, vårt sista. Hur välsignade kommer vi inte att vara i den stunden att ha bett denna underbara bön troget och ofta, som eko till himlen och alla trogna på jorden genom tiderna!